0 U korpi: 0 din
Vaša korpa je prazna.
Opšti uslovi korišćenja

Opšti uslovi korišćenja

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA I KUPOVINE

TEKSTOM KOJI SLEDI DEFINISANI SU OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA I KUPOVINE NA WWW.POKLONMANIA.RS

Sva naručena roba putem web prodavnice Prodavca obavezujuća je za Kupca i Prodavca istovremeno, i ne može biti otkazana ili izmenjena bez prethodnog dogovora obe strane.

Kupac se obavezuje da će tokom naručivanja robe preko web prodavnice Prodavca pratiti sledeće korake:

  1. Izbor artikla
  2. Izbor odgovarajuće varijacije (veličine, boje i sl.) artikla
  3. Izbor količine
  4. Prijava ili upisivanje ličnih podataka
  5. Pregled svih podataka, kontrola i prihvatanje porudžbine i Opštih uslova korišćenja i kupovine
  6. Zaključenje porudžbine
  7. Plaćanje putem izabranog metoda plaćanja
  8. Preuzimanje robe
  9. Prodavac ima obavezu da po prijemu porudžbine pošalje email Kupcu sa potvrdom porudžbine, koja sadrži šifru porudžbine, naziv, cenu i količinu poručenih artikala, ukupan iznos za uplatu, izabrani način plaćanja i dostave, kao i podatke o adresama koje je Kupac uneo za dostavu pordužbine.

Prodavac se obavezuje da će robu poslati Kupcu u roku od 5 radnih dana, računajući od dana porudžbine u slučaju plaćanja pouzećem, tj. od dana prijema uplate u slučaju plaćanja na račun Prodavca, i metodom dostave koju je odabrao Kupac. U slučaju nemogućnosti otposlanja robe, Prodavac je dužan da Kupca obavesti u roku ne dužem od 3 radna dana, računajući od dana porudžbine.

Prodavac ne može preuzeti odgovornost za bilo kakve nepredviđene troškove nastale zbog kašnjenja u dostavi i preuzimanju naručene robe od strane Kupca.

Kupac ima obavezu da Prodavcu dostavi tačne podatke za račun i isporuku robe (ime i prezime, puna adresa za dostavu, veličina, varijacije modela i količina artikla). Ukoliko Kupac navede pogrešne lične podatke ili email adresu u procesu kupovine, Prodavac ne može snositi odgovornost za probleme u dostavljanju ili preuzimanju naručene robe. Prodavac ne snosi odgovornost za izgled proizvoda ukoliko vizualno rešenje koje je poslao Kupac ne odgovara uzrokovanu lošom pikselažom, mala pikselažom, veličinom, kao i nemogućnost uvećanja slike bez gubljenja kvaliteta same slike.

U slučaju da Kupac izvrši uplatu iznosa koji je manji od ukupnog iznosa porudžbenice, smatraće se da kupoprodaja nije zaključena, a uplaćeni novac će biti vraćen Kupcu.

Obaveštavamo vas da takođe pre kupovine pogledate način održavanja proizvoda, jer „Imprestore“ d.o.o ne snosi odgovornost za održavanje proizvoda nakon kupovine.

„Imprestore“ d.o.o. je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru o kupoprodaji.

„Imprestore“ d.o.o. je odgovorna za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2. godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi IMPRESTORE DOO

O Uslovima za reklamacije i povraćaj robe možete saznati u odeljku REKLAMACIJE.

Za sve sporove između Prodavca i Kupca koji ne mogu biti rešeni sporazumno i u duhu dobre poslovne saradnje nadležan je sud u Subotici.

Svi podaci o Kupcu smatraju se poverljivim i ne mogu se ustupati trećim licima.

Kada se Kupac prilikom potvrđivanja porudžbine saglasi sa “Uslovima korišćenja”, samim tim potvrđuje da je obavešten i o informacijama navedenim u „Opštim uslovima korišćenja“ i  odeljku „Reklamacija„, kao i „Pravilnik o privatnosti. “.

  Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

otrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja
potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po
zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje
potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i
pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.
Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na
adresi https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno
izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine
od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje
predloga za vansudsko rešavanje spora.
Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od
dana podnošenja predloga.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored
ostalog:
- u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača,
ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito
u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih
usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga
putovanja;
- za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
- na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;
- na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
- u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća
svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za
vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku
vansudskog rešavanja potrošačkog spora. 

 

 

Sajt koristi kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa kako bi funkcionalnost društvenih mreža funkcionisala, kao i za analizu prometa na web-lokaciji. Pročitajte više na tasteru "Prikaži detalje".
Sajt koristi kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa na sajtu.